Waterbronnen:

Aqua Balance zet waterbronnen door middel van pulsboringen. Een waterbron betekend dat u uw eigen watervoorziening heeft. Een waterbron kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor tuinberegening, drinkwater (drinkwater in een weiland etc), warmte bron, enzovoort.

Een waterbron is niet overal mogelijk en is afhankelijk van de waterlagen. Een voorbeeld waarom een waterbron eventueel niet mogelijk is, is dat er zoutwater of brakwater in de grond zit.