Tuinberegening:

Door de aanleg van een ondergronds systeem van leidingen, aangesloten op een bron, sloot of waterleiding, kan er beregent worden zonder dat u iets hoeft te doen.

Op vooraf bepaalde plaatsen in de tuin worden sproeiers aangesloten op een ondergronds leidingnetwerk, de sproeiers komen omhoog door de waterdruk en verdwijnen na het sproeien weer onder het maaiveld door het verdwijnen van de waterdruk, zodat er niets zichtbaar is wanneer er niet gesproeid word.

Ook kunnen druppelslangen aangelegd worden. Dit zijn slangen met miniscule gaatjes erin waaruit water druppelt.

Een aantal mogelijkheden zijn:

- Druppelslangen
- Druppelaars
- Sproeiers