Puls boringen:

Bij een pulsboring wordt gebruik gemaakt van boorbuizen waarbinnen de grond wordt verwijderd met behulp van een puls. De puls bestaat uit een aan een kabel opgehangen buis van 1 à 1,5 meter lengte, met aan de onderkant een snij rand en vlak daarboven een horizontaal liggende klep.

Pulsboor

Door de puls beurtelings tot beperkte hoogte op te trekken en weer te laten vallen wordt de grond van de bodem van het boorgat losgewoeld en met het water van het boorgat vermengd tot een vloeibare massa. Dit mengsel dringt de puls binnen. Een klep onderin de puls zorgt bij het ophalen dat deze vloeibare massa niet weer uitstroomt.

Wij kunnen tot 60 meter diep boren.

Puls boor